Wibeke Bjørkli

Wibeke Bjørkli
Wibeke Bjørkli Tittel: Seniorrådgiver Telefon: work 402 40 027
Nøkkelinformasjon:
Wibeke Bjørkli jobber med personal, administrasjon og lønn.
Utdanning:


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern