Elena Johnsen

Elena Johnsen
Elena Johnsen Tittel: Økonomirådgiver Telefon: work 976 38 632
Nøkkelinformasjon:
Økonomi
Utdanning:
Bachelor i økonomi og administrasjon


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern