Ragnhild Holmen Waldahl

Ragnhild Holmen Waldahl
Ragnhild Holmen Waldahl Tittel: Forskningsleder Telefon: work 75 41 18 43 Mobil: cell 915 95 841
Nøkkelinformasjon:
Ragnhild Holmen Waldahl forsker på innovasjon i både offentlig og privat sektor, med vekt på hvordan innovasjon kan tilrettelegges og hvordan innovasjonsprosesser foregår. Hun er opptatt av skjæringspunktet mellom offentlige og ikke-offentlige aktører.
Utdanning:
Cand. Polit i statsvitenskap, og har fag som sosialøkonomi og idrett i fagbakgrunnen.


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern