Hanne Risa

Hanne Risa
Hanne Risa Tittel: Kommunikasjonsrådgiver Telefon: work 75 41 18 48 Mobil: cell 957 22 366
Nøkkelinformasjon:
Web, intern og ekstern kommunikasjon
Utdanning:
Master i tverrfaglige kulturstudier


Pågående prosjekter

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern