Ingebjørg Vestrum

Ingebjørg Vestrum
Ingebjørg Vestrum Tittel: Forsker II Telefon: work 75 41 18 41 Mobil: cell 957 81 468
Nøkkelinformasjon:
Ingebjørg Vestrum forsker på entreprenørskap, innovasjon, kultur og stedsutvikling.
Utdanning:
Landbruksøkonomi og bygdeutvikling fra HiNT, Steinkjer (1997), Cand.agric. i Økonomi og ressursforvaltning fra Norsk Landbrukshøgskole, Ås (2001), Folkemusikk fra HiT, Rauland (2004) og PhD i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen i Bodø.


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern