Sølvi Solvoll

Sølvi Solvoll
Sølvi Solvoll Tittel: Forsker 2 Telefon: work 75 41 18 38 Mobil: cell 984 90 004
Nøkkelinformasjon:
Sølvi Solvoll forsker på kunnskapsledelse, entreprenørskap, innovasjon, prosjektledelse og prosjektfinansiering. Hun er spesielt opptatt av nystartede bedrifter i reiselivsnæringen.
Utdanning:
Master i kunnskaps- og innovasjonsledelse. Har fag som økonomi, markedsføring og ledelse i fagbakgrunnen.


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern