Ingrid H. E. Roaldsen

Ingrid H. E. Roaldsen
Ingrid H. E. Roaldsen Tittel: Forsker III Telefon: work 75 41 18 35 Mobil: cell 415 59 643
Nøkkelinformasjon:
Ingrid Roaldsen forsker på entreprenørskap og strategi i ulike næringer slik som matindustrien, opplevelsesindustrien, olje- og gassindustrien. Hun er spesielt interessert i små- og mellomstore bedrifters forretningsmodeller.
Utdanning:
Master i fiskerifag/fiskerikandidat. Fagbakgrunnen består av emner som strategi, entreprenørskap, innovasjon, markedsføring, og finansiering, samt emner knyttet til fiskeri- og havbruk.


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern