Tone Magnussen

Tone Magnussen
Tone Magnussen Tittel: Forsker 2 Telefon: work 75 41 18 32 Mobil: cell 906 29 715
Nøkkelinformasjon:
Tone Magnussen har brei erfaring frå forsking på endringsprosessar i nordområda. Særlig opptatt av bruk og forvaltning av natur- og kulturessursar, og korleis desse kan representere potensiale for utvikling av næringar og stader.
Utdanning:
Tone Magnussen er cand.polit frå Universitetet i Tromsø, med hovudfag i samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforsking.


Publikasjoner

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern