Jarle Løvland

Jarle Løvland
Jarle Løvland Tittel: Forsker 2 Telefon: work 75 41 18 30 Mobil: cell 984 40 580
Nøkkelinformasjon:
Jarle Løvland jobber med strategisk ressurs- og kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og omstilling, partsbasert samarbeid og medvirkningsbasert bedriftsutvikling, kvalitetsledelse, regional organisering av næringsutvikling og forskning.
Utdanning:
Vurdert kompetent som forsker I ved Fiskeriforskning (1991), Høyere avdelings studium i administrasjon/doktorgradsstudier ved NHH – kursdel og eksamen (1996 – 1997), Siviløkonomstudiet fra Norges Handelshøyskole, Bergen (1977 – 1981)


Publikasjoner

Pågående prosjekter

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern