Elisabet Ljunggren

Elisabet Ljunggren
Elisabet Ljunggren Tittel: Forsker I Telefon: work 75 41 18 29 Mobil: cell 909 99 609
Nøkkelinformasjon:
Elisabet Ljunggren forsker på entreprenørskap og innovasjon, nærings- og regionalpolitikk, samt kjønnsproblematikk innen disse feltene.
Utdanning:
Siviløkonom fra Högskolan i Luleå (1988), Economie Licentiat fra Umeå Universitet (1998), Economie Doktor fra Umeå Universitet, Handelshögskolan (2003), tema: entreprenørskap og kjønn. Forsker 1 (professor) kompetent i 2011.


Publikasjoner

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern