Bjarne Lindeløv

Bjarne Lindeløv
Bjarne Lindeløv Tittel: Forsker 3 Telefon: work 75 41 18 28 Mobil: cell 469 18 313
Nøkkelinformasjon:
Bjarne Lindeløv forsker på regional utvikling, innovasjon innen privat og offentlig sektor, fornybarenergi. Hovedperspektiver er interkommunalt samarbeid, produksjonsorganisering, kunnskapsutvikling og reguleringsregime.
Utdanning:
Cand.Scient. Pol og Art. i Filosofi, Universitetet i Århus.


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern