Merete Kvamme Fabritius

Merete Kvamme Fabritius
Merete Kvamme Fabritius Tittel: Forsker 3 Telefon: work 75 41 18 17 Mobil: cell 971 81 215
Nøkkelinformasjon:
Merete Kvamme Fabritius forsker blant annet på turisme og reiseliv, med vekt på opplevelsesbasert reiseliv. Hun er særlig interessert i institusjonell teori og analyse.
Utdanning:
Merete har Master i sosiologi fra Universitetet i Nordland, cand. mag, grad fra NTNU, og bakgrunn i historie, psykologi, helse – og sosialadministrative fag. Hun er offentlig godkjent sykepleier.


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern