Ingrid Agathe Bay-Larsen

Ingrid Agathe Bay-Larsen
Ingrid Agathe Bay-Larsen Tittel: Forskningsleder Telefon: work 75 41 18 14 Mobil: cell 412 49 314
Nøkkelinformasjon:
Ingrid Bay-Larsen arbeider med tverrfaglig forskning på miljøplanlegging, klimatilpasning i naturbaserte næringer, lokal medvirkning, naturvern, strålevern, forsknings- og miljøetikk.
Utdanning:
Bachelor i arktisk biologi, UNIS, Master i økotoksikologi fra NMBU, PhD i miljøplanlegging fra UiT – Norges fiskerihøgskole.


Pågående prosjekter

Publikasjoner

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern