Cecilie Høj Anvik

Cecilie Høj Anvik
Cecilie Høj Anvik Tittel: Forsker 2 Telefon: work 75 41 18 13 Mobil: cell 906 85 902
Nøkkelinformasjon:
Cecilie Høj Anvik forsker på utsatte grupper i velferdsstaten. Hun er spesielt opptatt av unge i sårbare livssituasjoner og vanskelige overganger mellom utdanning/frafall og arbeidslivsdeltakelse/uførhet. Forskningen hennes preges av studier hvor hverdagslivs- og erfaringsperspektivet står sentralt, både i metodiske og analytiske tilnærminger.
Utdanning:
PhD i sosialantropologi, med samfunnsvitenskap og psykologi som del av fagbakgrunnen.


Publikasjoner

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern