Are Jensen

Are Jensen
Are Jensen Tittel: Forsker II Telefon: work 75 41 18 10 Hjemmeside: https://github.com/arejensen
Nøkkelinformasjon:
Are Jensen er seniorforsker ved Nordlandsforskning. Han var medlem av NORSI, «Norwegian Research School in Innovation», har graden Siviløkonom og en doktorgrad innenfor Entreprenørskap og Innovasjon fra Nord Universitet, Bodø. Før han startet sin karriere som samfunnsforsker var han programvareutvikler, noe han fremdeles anser seg som. Erfaringen som programvareutvikler gjorde at han ble spesielt interessert i utviklingen av statistiske modeller og simuleringsmetoder. Are har vært involvert i flere forskningsprosjekter knyttet til innovasjonsstrategier. Disse prosjektene har fokusert på organisasjonsnivået og det regionale/nasjonale nivået. For øyeblikket jobber Are i H2020-prosjekt med tema som Responsible Research and Innovation, eller RRI (prosjektene IAMRRI, SeeRRI, DigiTeRRI), Sirkulær økonomi (CityLoops) og regioners vippepunkt fra fossile energikilder til grønne alternativer (Tipping+).
Utdanning:
Are har en doktorgrad (PhD) fra Nord Universitet, Norge (Entreprenørskap og Innovasjon) og har graden Siviløkonom fra Nord Universitet, Norge.


Pågående prosjekter

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern