VISUM, Velferdsinnovasjon og samhandling rundt unge med psykiske helseproblem

Formål: Å utvikle et forsknings- og utviklingsbasert innovasjonssystem, med mål om å skape kvalitetsforbedring og bedre samhandling rundt tilbudet til unge med psykiske helseproblemer slik at de blir i stand til å kvalifisere seg for arbeidslivet.

Formål: Å utvikle et forsknings- og utviklingsbasert innovasjonssystem, med mål om å skape kvalitetsforbedring og bedre samhandling rundt tilbudet til unge med psykiske helseproblemer slik at de blir i stand til å kvalifisere seg for arbeidslivet. Dette innovasjonssystemet består av nordnorske kommuner, offentlig virkemiddelapparat, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer.

Samarbeidende forskere ved Nord universitet: Reidun Follesø, Catrine T. Halås og Rune Mathisen.

Oppdragsgiver
Regionale forskningsfond, Fondsregion Nord-Norge
Tidsrom
-
Prosjektleder

Cecilie Høj Anvik

Tlf: 75 41 18 13

cha@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern