Videreutvikling av Novadis

Målsettingen med prosjektet er å opprettholde og utvikle organisasjonen til man finner en egnet form.

Videre er det satt som mål å:

  • Opprettholde og utvide antall kontakter (bedrifter, nettverk, Opplevelser i Nord)
  • Være til stede på og organisere møteplasser
  • Kunnskapsformidling
  • Utvikling av hjemmesiden - www.novadis.no

Fra begrunnelsen for vedtaket:

Novadis har en hatt en sentral rolle i oppbyggingen av innovasjonssystemet man ser komme på plass innenfor opplevelsesbsert reiseliv i Nordland. Sammen med de andre kunnskapsbyggende pilarene (Opplevelser i Nord og Innovative Opplevelser), har Novadis gjennom egen aktivitet og delprosjektledelsen i VRI Opplevelsesbasert reiseliv Nordland bidratt til en positiv økning i forskningsbasert utviklingsarbeid i næringa. For å kunne konsolidere en nasjonal posisjon på opplevelsenæring er det viktig at dette arbeidet videreføres og styrkes. Forskningsmiljøet må bygges videre, og samarbeidet med næringa må utvikles og utvides ytterligere. Denne aktiviteten vil også være sentral for en etablering av et eventuelt senter for forskningsdrevet innovasjon.

Oppdragsgiver
Nordland Fylkeskommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Merete Kvamme Fabritius

Tlf: 75 41 18 17

mkf@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern