Unges medvirkning

Prosjektet er knyttet til utvikling og gjennomføring av et opplæringsprogram for brukermedvirkning for barn og unge.

Prosjektet "Unges medvirkning" er en følgestudie av utviklingen av et opplæringsprogram i brukermedvirkning rettet til  unge og unge voksne. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Mental Helse Ungdom.

Nordlandsforskning skal utarbeide en kunnskapsoppsummering på temaet, samt følge implementeringen av dette programmet under utprøvingsfasen. Mental Helse Ungdom er tildelt midler fra Extra-stiftelsen Helse og Rehabilitering for å gjennomføre dette prosjektet.

Oppdragsgiver
Extra-stiftelsen Helse og Rehabilitering
Tidsrom
-
Prosjektleder

Terje Olsen

Tlf: 75 41 18 47

terje.olsen@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern