Trainee i landbruket, evaluering

Målet med evalueringen er å vurdere i hvilken grad traineeordningen som er utviklet er egnet for å oppnå forprosjektets målsettinger, samt vurdere i hvilken grad dette tiltaket treffer behov i næringen og hos aktuelle kandidater.

Målet med evalueringen er å vurdere i hvilken grad traineeordningen som er utviklet er egnet for å oppnå forprosjektets målsettinger, samt vurdere i hvilken grad dette tiltaket treffer behov i næringen og hos aktuelle kandidater. I tillegg legges det vekt på vurderinger av hvordan tiltaket bør tilpasses med tanke på en eventuell videreføring.

Hovedmålsettingen med forprosjektet er å utvikle og utprøve en traineeordning på fem melkebruk i Finnmark, og dette propsjektet ønskes evaluert i forhold til oppnådde resultater.

Oppdragsgiver
Fylkesmannen i Finnmark
Tidsrom
-
Prosjektleder

Merete Kvamme Fabritius

Tlf: 971 81 215

mkf@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern