The impact of science-based Entrepreneurial firms: a review and policy synthesis

Et forprosjekt til FORfi-programmet i Norges forskningsråd. Det skal utarbeides en kunnskapsstatus på feltet forskningsbaserte entreprenørielle bedrifter.

Forprosjektet skal danne grunnlag for en hovedsøknad til programmet i 2012. Prosjektet er et samarbeid med Universitetet i Nordland, Handelshøgskolen i Bodø.
 
 

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Tidsrom
-
Prosjektleder

Evgueni Vinogradov

Tlf: 75 41 18 42

evi@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern