1-2-3-4 Vestfold

Prosjektet er et evalueringsoppdrag. Forskerne skal følge implementeringen av 1234-prosjektet i kommunene Tønsberg, Tjøme og Nøtterøy.

Evalueringsoppdrag. Prosjektet som skal evalueres er en form for forsøks- og utviklingsvirksomhet. NAV Vestfold tester ut en ny metodikk for sortering og prioritering av alle nye legemeldte sykemeldingstilfeller i kommunene Tønsberg, Tjøme og Nøtterøy. Nordlandsforskning følger dette utviklingsarbeidet over en periode på to år.

Oppdragsgiver
NAV
Tidsrom
-
Prosjektleder

Terje Olsen

Tlf: 75 41 18 47

terje.olsen@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern