Studietur til Finland - regional innovasjonsorganisering

Studietur inngår som del av oppfølgingen av fylkets smart spesialiseringsstrategi innenfor industri/energi-området.

Aktiviteten tilrettelegger ekskursjon til Kokkola og Vasa for å hente ut erfaringer ifm iverksetting av smart spesialisering innenfor industri i Nordland.

Oppdragsgiver
Nordland Fylkeskommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Åge Mariussen

Tlf: 75 41 18 33

age.mariussen@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern