Sosiale medie data i destinasjonsinfo - modul Reiselivsmonitor

Forprosjektet gjennomgår erfaringer med å tilrettelegge og automatisere analyser av meningsinnhold for brukergenerert innhold på relevante sosiale media for reiseliv og turisme som Tripadvisor, Booking.com mfl..

Hensikten er å avklare hvorvidt og hvordan man kan tilrettelegge en modul som kan generere relevant kunnskap for destinasjoner og aktører innenfor reiseliv og opplevelsesnæringer.

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Jarle Løvland

Tlf: 75 41 18 30

jlo@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern