SIVA Mat- og naturinkubator - survey

Undersøker effekten av mat- og naturinkubatorer.

Nordlandsforskning gjennomfører en questbackundersøkelse om effekten av SIVA/Innovasjon norges mat- og naturinkubatorer.

 

 

Oppdragsgiver
SIVA
Tidsrom
-
Prosjektleder

Arild Gjertsen

Tlf: 75 41 18 18

arild.gjertsen@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern