Rettigheter, organisering og inkludering

Målet i denne studien er å utvikle et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om undervisningstilbudet elever med utviklingshemming i dagens videregående opplæring. Et særlig fokus vil være rettet mot hvorvidt tilbudene er i tråd med læreplan og lovverk, og hvordan tilbudene er innrettet mot arbeidsliv og videre utdanning.

Tre hovedproblemstillinger er formulert for denne studien:

  1. Hva vet vi fra tidligere om dette fra norsk og internasjonal forskning?
  2. Hva er innholdet i de individuelle opplæringsplanene som utarbeides for disse elevene, og hvordan bestemmes innholdet?
  3. Hvordan blir undervisningen til elever med utviklingshemming organisert og gjennomført i dagens videregående utdanning?
Oppdragsgiver
Norsk forbund for Utviklingshemmede
Tidsrom
-
Prosjektleder

Terje Olsen

Tlf: 75 41 18 47

terje.olsen@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern