Reiselivsbarometer

Det er stort behov for bedre statistikk for reiselivsnæringa både i Nord-Norge og Norge generelt.

I dette  prosjekt legges det opp til at videreutvikling av dagens statistikk til et reiselivsbarometer gjøres med bakgrunn i behov hos næringslivsaktørerene, virkemiddelapparat og regionale/lokale offentlige myndigheter og de muligheter for statistikkproduksjon som avdekkes gjennom arbeidet. Utviklingsarbeidet gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Buskerud (HiBu) gjennom deltakelse i deres store forskningsprosjekt "Reiselivsmonitor: Et nettbasert styringssystem for reiselivet" som er et prosjekt som nettopp arbeider for å skape et bedre statistikkgrunnlag for reiselivets aktører. Novadis v/Nordlandsforskning/Universitetet i Nordland vil gjennom bidrag til prosjektet i form av arbeidsinnsats og finansiering delta i prosjektet.

Oppdragsgiver
Høgskolen i Buskerud
Tidsrom
-
Prosjektleder

Einar Lier Madsen

Tlf: 75 41 18 31

elm@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern