Regional innovasjonsstrategi for Nordland

Forslag til mål, satsinger og prioriteringer for framtidig regional innovasjonsstrategi.

Prosjektet skal bidra med forslag til konkrete og operasjonaliserbare mål, satsinger og prioriteringer for en framtidig regional innovasjonsstrategi i Nordland, i samarbeid med relevante aktører i Nordland. Oppmerksomhet vies bransjer og nisjer hvor miljøer i Nordland har særlig vekstpotensial gjennom satsing på forskning og innovasjon. Det skal også etableres indikatorer for evaluering av innsatsen.

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Åge Mariussen

Tlf: 75 41 18 33

age.mariussen@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern