Operasjonell logistikk og bedriftsprosessledelse i offshore olje og gassoperasjoner i Nordområdene

Det faglige målet med prosjektet er å bidra til forståelse av sammenhengene mellom operasjonskontekst og hvordan bedriftsprosessene kan styres og videreutvikles i operasjoner der flere forskjellige bedriftsaktører skal samhandle i prosesser preget av stor kompleksitet, turbulente arbeidsbetingelser og stor gjensidig avhengighet.

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd og næringslivsaktørene: ENI Norge, DOF ASA, Troms Offshore Management, Chriship og Nor Supply Offshore.

Prosjektleder: Odd Jarl Borch

Prosjektdeltaker NF: Ingrid Roaldsen

Prosjektets varighet: 2013-2015

Forskningspartnere: Universitetet i Nordland, Nordlandsforskning, UiT, UiS, Høgskolen i Haugesund og University of Southampton Solent, Cyprus University of Technology

Forskere:

Odd Jarl Borch, Universitetet i Nordland
Ingrid H. E. Roaldsen, Nordlandsforskning
Bjørn Batalden, Universitetet i Tromsø
Abbas Strømmen-Bakhtiar, Universitetet i Nordland
Marina Solesvik, Høgskolen Stord/Haugesund
Tatiana Iakovleva, Universitetet i Stavanger
David Watkins, UoSS 
Photis Panayides, CUT
Javad Barabady, Universitetet i Tromsø

Oppdragsgiver
Norges Forskningsråd og næringslivsaktørene: ENI Norge, DOF ASA, Troms Offshore Management, Chriship og Nor Supply Offshore.
Tidsrom
-

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern