Ny strategi for reiseliv/opplevelsesnæringen i Nordland

Oppdraget er å evaluere utviklingen i reiselivsnæringen i Nordland på regionalt nivå og i forhold til andre fylkes og ulike markedssegment.

Oppdragsgiver
Nordland fylkekommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Evgueni Vinogradov

Tlf: 75 41 18 42

evi@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern