Musikk- og naturopplevelser som del av internasjonal kulturturisme

Formålet med prosjeket er å utforske potensialet for utvikling av nye musikk- og naturopplevelser i det stadig voksende internasjonale kulturturismemarkedet.

I prosjeket skal det gjennomføres kartlegging og analyse av eksisterende materiale på feltet kulturturisme, kartlegging av et utvalg nasjonale og internasjonale festivaler som kombinerer musikk, og naturopplevelse, samt etablering av arenaer for dialog og utveksling av erfaringer på dette området.

Oppdragsgiver
Nordland Musikkfestuke
Tidsrom
-
Prosjektleder

Tone Magnussen

Tlf: 75 41 18 32

tma@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern