Mer fysisk aktive elever i skolen

Nordlandsforskning skal evaluere prosjektet "mer fysisk aktive elever i skolen". Prosjektet planlegges gjennomført i Alstahaug kommune med oppstart høsten 2015 over en periode på 3 år.

Følgeforskningen vil ha kunnskapsmål på tre nivåer.

Prosjektet skal for det første gi kunnskap om hvilken betydning forsøket “Mer fysisk aktive elever i skolen“ har for læringsmiljøet i de skolene som blir involvert i forsøket.

For det andre skal prosjektet gi kunnskap om de mer langsiktige effektene for elevene aktivitetsmessig, sosialt og helsemessig, og resultatmessig (karakterer).

For det tredje skal prosjektet gi kunnskap om hvilke rammebetingelser (ressurser, aktører, organisering. forankringsprosesser osv.) som er hemmende og fremmende for å kunne innføre et slikt tilbud i skolehverdagen.

Oppdragsgiver
Alstahaug kommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Annelin Seppola

Tlf: 75 41 18 21

annelin.gustavsen@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern