Mat og reiseliv VRI

Utvikling av mat og reiseliv, et forprosjekt i VRI Virkemiddel for egional innovasjon.

Dette forprosjektet skal utrede hvordan man kan få til distribusjon og kontakt mellom lokale matprodusenter og spisesteder. Prosjektet skal undersøke om det er mulig å få til regionale system for dette ved å undersøke et slikt system. Forprosjektet skal bidra til ny kunnskap om produktutvikling innenfor opplevelsesbasert reiseliv, og det skal åpne opp for å dra bedrifter og nettverk i FoU-prosjekter.

Tidsrom
-
Prosjektleder

Elisabet Ljunggren

Tlf: 75 41 18 29

elj@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern