Maritime næringer

Kartlegging av maritime bedrifter - næringer i Nordland

Prosjektleder: Oxana Bulanova

Prosjektets varighet: 01.10.2012 - 30.11.2012

Oppdragsgiver
Maritim fond Nord
Tidsrom
-

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern