Kunnskapsoppsummering om rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ønsker en sammenfattende kartlegging av kunnskap om utviklingshemmedes rettssituasjon i dag, basert på nyere og relevant forskning og dokumentasjon.

Oppsummeringen skal gi:

  • oversikt over de overordnede politiske mål og reformmål på området, organisert etter ulike livsområder,
  • oversikt over foreliggende kunnskap/forskning om rettssikkerhetssituasjonen (herunder også relevant dokumentasjon og tallmateriale fra offentlige myndigheter),
  • og avdekke eventuelle kunnskapshull.
     

Fokus skal primært være Norge, og omfatter en rekke livsområder, herunder helse, skole, utdanning, arbeid, bolig, barnevern og strafferett.

Terje Olsen fra Nordlandsforskning er prosjektleder, og skal jobbe sammen med; Hild Rønning fra Politihøgskolen i Bodø, Partick Kermit fra NTNU og John Eriksen fra NOVA - Høgskolen i Oslo og Akershus.

Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Tidsrom
-
Prosjektleder

Terje Olsen

Tlf: 75 41 18 47

terje.olsen@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern