KING - kunnskap i grenseland

Formålet med kvalifiseringsprosjektet er å forberede og danne grunnlaget for et hovedprosjekt.

Prosjektet har et tredelt målområde:

  1. Etablering av nettverk med andre sentrale aktører innen problemfeltet, inkludert FoU-institusjoner og offentlig forvaltning på nasjonalt nivå
  2. Gjennomføring av en workshop med det formål å utforske og strukturere problemfeltet i fellesskap. Dette inne bærer å identifisere sentrale spørsmål til et hovedprosjekt, på bakgrunn av praksis og erfaring fra kunnskapsprodusenter og miljøforvaltning
  3. Utvikling av felles søknad om prosjektmidler til et hovedprosjekt, inkludert å syntetisere kunnskapsgrunnlaget prosjektet skal bygge på og identifisere problemstillinger og teoretiske perspektiver.  
Oppdragsgiver
Regionale forskningsfond
Tidsrom
-
Prosjektleder

Ingrid Agathe Bay-Larsen

Tlf: 75 41 18 14

iby@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern