Innovasjon og læring på tvers av aktører i reiselivsnæringene - del av Opplevelser i nord

Utvikle kunnskap om og strategier for læring og innovasjon mellom de ulike aktørene i reiselivet.

Se også forskningsprosjektets egen nettside: www.opplevelserinord.no

Tidsrom
-
Prosjektleder

Elisabet Ljunggren

Tlf: 75 41 18 29

elj@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern