Hvordan bedre asylsøkeres psykiske helse og mestring av hverdagen

Prosjektet søker kunnskap om asylsøkere som bor i mottak sin psykiske helse og mestring av hverdagen.

Studien rommer kvalitative casestudier i noen utvalgte mottak, og skal gi data som grunnlag for å konkretisere tiltak som kan bedre asylsøkeres hverdagslivssituasjon og opplevde psykiske helseutfordringer

 

Oppdragsgiver
Justis- og beredskapsdepartementet
Tidsrom
-
Prosjektleder

Cecilie Høj Anvik

Tlf: 75 41 18 13

cha@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern