Grensekryssende entreprenørskap i Barentsregionen

Målet for dette prosjektet er å øke forståelsen av de forhold som fremmer og hemmer grensekryssende entreprenørskap i Barentsregionen. Transnasjonale entreprenører, som krysser landegrenser og starter forretningsvirksomhet utenfor hjemlandet, har både noen spesielle fordeler og ulemper sammenliknet med lokale entreprenører.

Basert på sammenliknende case-studier og spørreundersøkelser vil forskerne forsøke å belyse følgende forskningsspørsmål:

  • Hvilke erfaringer har immigrant-entreprenører som bor i Finnmark og norske entreprenører i Nordvest-Russland i forhold til å starte og utvikle en bedrift?
  • Hvordan skaper geografisk tilhørighet til flere land nye forretningsmuligheter?
  • Hvordan påvirker ulike nasjonale kontekster grensekryssende entreprenørskap?
  • Hva kan norske entreprenører i Russland lære av immigrant-entreprenører i Norge, og vise versa?

Prosjektet vil bli gjennomført i et nært samarbeid mellom forskere fra Høgskolen i Finnmark (Mai Camilla Munkejord og Eva Jørgensen) og Universitetet i Nordland.

Oppdragsgiver
Høgskolen i Finnmark
Tidsrom
-
Prosjektleder

Evgueni Vinogradov

Tlf: 75 41 18 42

evi@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern