Forsker på Forny-bedrifter

Nordlandsforskning og Handelshøgskolen i Bodø er fra 1. mars i år i gang med et prosjekt om mangelen på systematisk forskning på langtidsvirkningen av bedriftene. Hittil har begrenset kunnskap om bedriftene vært et hinder for utforming av effektive retningslinjer og støttemekanismer.

Forny er Forskningsrådets program for forskningsbasert nyskaping ved universiteter, høgskoler, helseforetak og offentlig finansierte forskningsinstitutter. Dette er bedrifter som kommersialiserer nye idéer som kommer fra akademia.

Siden 1995 har vel 450 bedrifter hatt sitt utspring i det akademiske Norge. 

Mangelfull forskning

Nordlandsforskning og Handelshøgskolen i Bodø er fra 1. mars i år i gang med et prosjekt om mangelen på systematisk forskning på langtidsvirkningen av bedriftene.  Hittil har begrenset kunnskap om bedriftene vært et hinder for utforming av effektive retningslinjer og støttemekanismer.

- Det har vært mange evalueringer av bedriftene i Forny-programmet. Flere av dem konkluderer med at verdiskapningen ikke har vært så høy som forventet. Men evalueringene bygger på begrensede data. I vår studie tar vi for oss hver enkelt bedrift hel fra starten i 1995 og følger dens historie, sier forsker Oxana Bulanova i Nordlandsforskning.

Kjøpt og fusjonert

Hun peker på flere begrensninger i tidligere evalueringer. Én av dem er at bedrifter som er kjøpt opp og fusjonert med andre, registreres som opphørt. 

-   Videre er det flere studier som bare måler økonomisk suksess og ikke samfunnsmessig lønnsomhet. Det er også begrensninger i antallet bedrifter som er evaluert og i at studier bare tar for seg en kort tidsperiode.  Utvikling av forskningsbaserte bedrifter er tidkrevende.  Det tar gjerne ti år før de begynner å vokse, sier Bulanova.

Ser på alle

I sitt prosjekt tar Nordlandsforskning og Handelshøgskolen i Bodø for seg hver enkelt bedrift i Forny-programmet og følger den fram til 2012. Deres forskning vil gi kunnskap om virkningene av Forny-programmet, hvordan man kan måle de økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene av programmet, samt gi innspill til hvordan retningslinjene og støtteordningene bør utformes

Prosjektet skal avsluttes i 2015.

Einar Rasmussen, Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland

Oxana Bulanova, Nordlandsforskning.

Oppdragsgiver
Norges Forskningsråd
Tidsrom
-

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern