Familien i fokus

I dette forskningsprosjektet ser forskerne på høyrisiko-familier i kontakt med barnevernet.

Målet med prosjektet er å utvikle innovative arbeidsformer rettet mot høyrisiko familier i kontakt med barnevernet, basert på samspill mellom tjenesteytere, brukere, ledere, forskere og utdanningsinstitusjoner.

Forskningsprosjektet bygger på "Det nye barnevernet" og de samme kommunene, Bodø, Mo i Rana, Midtre Namdal og Midtbyen i Trondheim vil delta i dette prosjektet.

Forskningsprosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med NTNU, Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Sør-Trøndelag, i tillegg til internasjonale partnere. Forskningen skal i tillegg til å arbeide for bedre praksis i barnevernet, gi forskningsbasert kunnskap for å utvikle utdanningen innenfor barnevern.

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Tidsrom
-
Prosjektleder

Willy Lichtwarck

Tlf: 75 41 18 27

willy.lichtwarck@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern