Falltek - teknologi til fallforebygging

Falltek er et innovasjonsprosjekt som skal utvikle og bruke motiverende teknologi til fallforebyggende trening i to norske kommuner.

Gjennom å kombinere følgeforskning og utvikling av teknologi skal prosjektet;

  1. bedre fange opp brukerbehov (eldres behov for tilpasset trening),
  2.  støtte innovative prosesser i kommunene og
  3. tilpasse teknologiutvikling til brukerbehov og kommunens organisering.
     

Prosjektet eies av Tromsø kommune. Partnere er Alta kommune, Norut og Nordlandsforskning. Prosjektet er finansiert av RFF-nord. 

Oppdragsgiver
Regionale forskningsfond
Tidsrom
-
Prosjektleder

Ragnhild Holmen Waldahl

Tlf: 915 95 841

rhw@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern