Digi Bodø

Bodø kommune har siden 2011 arbeidet med å digitalisere hjemmetjenesten hvor målet er en fullt ut digitalisert tjeneste inn 2018. I tillegg arbeider kommunen nå aktivt med også å digitalisere den institusjonsbaserte omsorgen. Nordlandsforskning skal ved å følge utviklingen og implementeringen av digitaliseringsarbeidet i Bodø kommune bidra med kunnskap om implementering av velferdsteknologi.

Videre vil prosjektet bidra til å spre kunnskap og erfaring fra arbeidet i Bodø til andre kommuner i Nordland.

Den overordnede problemstillingen for følgeforskningsprosjektet er todelt:
Hvilke betingelser må være til stede for å lykkes med å digitalisere og ta i bruk velferdstjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren?

Hva kan andre kommuner i Nordland lære av Bodø kommune sitt arbeid med digitalisering og velferdsteknologi?

Oppdragsgiver
Bodø kommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Ragnhild Holmen Waldahl

Tlf: 915 95 841

rhw@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern