CAPADAPT

Målsettingen med prosjektet er å bygge opp tilpasningskapasitet i forhold til klimaendringer på lokalt nivå i Ungarn. Prosjektet involverer over 140 kommuner og andre lokale aktører i fire ungarske regioner.

Nordlandsforskning bidrar med erfaringer fra tilpasningsprosesser internasjonalt, med særlig vekt på norske erfaringer. Prosjektet er finansiert med EØS-midler.

Hovedsamarbeidspartnere i Ungarn er interesseorganisasjonen "Energiaklub" og forskningsinstituttet ESSRG.

Tidsrom
-
Prosjektleder

Arild Gjertsen

Tlf: 75 41 18 18

arild.gjertsen@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern