Bruk og vern i Nordland

Forskeren skal se på verneområdene i Nordland som grunnlag for verdiskaping og regional utvikling.

Dette prosjektet søker å styrke kunnskapen om hvordan verneområdene i Nordland kan danne grunnlag for verdiskaping og regional utvikling i fylket. I dette ligger å se på hvilke aktiviteter som er tillatt og kan gjennomføres, hvilke barrierer som eksisterer for å bruke verneområdene som ressurs i regional utvikling og gi eksempler på annen type bruk enn den vi ser i Nordland.

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Arild Gjertsen

Tlf: 75 41 18 18

arild.gjertsen@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern