Boligens sosiale betydning for barnevernsbarn - del 3

Formålet med prosjektet er å få kunnskap om hvilken rolle bolig og boforhold – sett gjennom barnas og familienes egne briller – har i deres hverdagsliv og livssituasjon.

Vi ønsker i dette prosjektet å fokusere på barn og familier som har kontakt med barnevernet. Samtidig som barnevernsbarn lever under andre livsbetingelser enn mange andre barn, er de også like andre barn. Det er derfor også et formål med prosjektet å oppnå mer generell kunnskap om hvilken rolle bolig og boforhold spiller i
livene til barn.

Oppdragsgiver
Husbanken
Tidsrom
-
Prosjektleder

Willy Lichtwarck

Tlf: 75 41 18 27

willy.lichtwarck@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern