Auka matproduksjon i multifunksjonelle bygder

Hvordan kan rasjonell og lønnsom landbruksdrift kombineres med utnyttelse av bygdas totale ressurser?

Oppdragsgiver
Regionale forskningsfond Nord-Norge
Tidsrom
- kl. -
Prosjektleder

Tone Magnussen

Tlf: 75 41 18 32

tma@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern