AACA

Adaptation Actions for a Changing Arctic.

Ulike klimaendringer kan samvirke og slik øke utfordringene for dem som jobber med klimatilpasning. I tillegg kan uavhengige klima- og miljømessige og sosioøkonomiske endringer i Arktis samvirke og forsterke konsekvensene på miljø, samfunn og økonomi. Dette gjør politiske beslutningsprosesser i et raskt skiftende Arktis vanskelige og usikre.

Men endringer kan også gi nye muligheter, som for eksempel økt olje- og gassproduksjon, shipping og industrivirksomhet.

Arktisk råd svarer på disse utfordringene og mulighetene gjennom nybrottsprosjektet «Adaptation Actions for a Changing Arctic» (AACA). Prosjektet, som ledes av Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), har et overordnet mål om å sørge for at politikk og beslutningsprosesser i det omskiftelige Arktis gjøres velinformert, tidsriktig og handlekraftig. AMAP er en arbeidsgruppe under Arktisk råd.

Oppdragsgiver
Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP)
Tidsrom
-
Prosjektleder

Grete Hovelsrud

Tlf: 75 41 18 22

gho@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern