Horizon 2020

h2020-illustrasjon

Nordlandsforskning satser på Horizon 2020.

Horizon 2020 (H2020) er EUs forsknings- og innovasjonsprogram og med sitt budsjett på 80 milliarder euro regnes programmet for verdens største. Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa.   

H2020 samler de beste forskerne og prosjektene, og terskelen for å komme med i det gode selskap er svært høy. Nordlandsforskning jobber målrettet og intensivt for å være en del av programmet og er for tiden med på tre prosjekter: CityLoops, IAMRRI og SeeRRI, der vi er koordinator. 

LES MER OM IAMRRI

LES MER OM SeeRRI 

LES MER OM CityLoops

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern