Workshop om alger

tang og tare

Blå vekst og økt utnyttelse av havets ressurser er på dagsorden i både Norge og Europa. Forventningene knyttet til bruk av alger er mange, fra å erstatte soya i fôrindustrien og olje i dagens plastproduksjon, til bioenergi, karbonfangst, menneskeføde, tekstiler og medisiner. 2. november inviterer NiBIO, Nord universitet og Nordlandsforskning til heldagsseminar med alger som tema.

På den annen side er markedene lite utviklet og verdikjedene få. Nordland fylke står i en særstilling med sin lange kyst og godt etablerte marine næringer. Kan bærekraftig storskala algedyrking bli en del av framtidens marine næringer i vårt fylket, og hvordan kan vi i så fall gjøre dette på en bærekraftig måte?


NiBIO, Nord universitet og Nordlandsforskning inviterer til heldagsseminar med forvaltning, forskning og næringsliv. De retter fokus på langsiktig satsing:


PROGRAM
Kl. 11.00-11.10: Lunsj og velkommen
Kl. 11.00-11.10: Introduksjon til workshop v/ Ingrid Bay-Larsen, Nordlandsforskning
Kl. 11.10-11.25: Rammer for blå vekst v/Nordland fylkeskommune
Kl. 11.25- 11.40: Utfordringer og muligheter med alger som næring v/ Nikolai Buer, Lofoten Caverna
Kl. 11.40-11.55: Om å jobbe med alger i et nettverk av bedrifter v/Gunnar Skjellvik, Algenettverk Nord AS

Kaffepause kl. 11.55. 1210
Kl. 12.10-12.25: Risiko for marinøkologi forbundet med algeoppdrett v/Irina Smolina, Nord universitet
Kl. 12.25-12.55: Michael Roleda NIBIO presenterer pågående forskning om alger sammen med Nord universitet og Nordlandsforskning
Kl. 12.55-14.30: Omvisning v/Nord universitet
Kl. 14.30- 16.00: Gruppearbeid og diskusjon

Workshopen finner sted på Nord universitet, rom 3003 // For påmelding og informasjon: kontakt Tone Magnussen, tma@nforsk.no, tlf. 906 29 715

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern