Workshop: Marin plast i fiskeri- og havbruksnæringen

Foto: Leticia Nogueira
Foto: Leticia Nogueira

14. februar ønsker forskningsprosjektet HAVPLAST velkommen til bransjetreff om marin plast i fiskeri- og havbruksnæringen.

Det legges opp til en workshop der næringene, i samarbeid med forskere og myndigheter, identifiserer nye mål og virkemidler for å styrke innsatsen for et rent hav i framtiden.

PÅMELDING INNEN 1. FEBRUAR TIL: lan@nforsk.no

Prosjektet har noe midler til rådighet for å dekke reiseutgifter til deltagere. Disse fordeles fortløpende, så ta snarlig kontakt om du ønsker dette.


Program

10:30—10:45: Marin plast på avveie – dagens ambisjoner v./ Hilde Rødås Johnsen, Prosjektleder, SALT Lofoten.

10:45—11:15: HAVPLAST – foreløpige resultater v./ Nordlandsforskning og SALT

11:15 – 12:00: Plastavfall i fiskeri- og havbruksnæringen – praktiske erfaringer
• Sjømat Norge
• Norges Fiskarlag
• Akva Group
• Selstad AS

12:00—13:00: Lunsj

13:00 —15:30: Tiltak, best practice, sertifisering, bransjestandarder, handlingsplaner, eller målbare tiltak og indikatorer?Grupper/oppsummering i plenum.

15:30—16:00: Konklusjon – Visjoner og mål for framtiden

 

HAVPLAST er et samarbeidsprosjekt mellom Nordlandsforskning, Sinkaberg-Hansen,  Salten Aqua og SALT Lofoten, finansiert av Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfond 2018-2019. For mer informasjon trykk her.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern